Stichting Dorpsoverleg Elsendorp

Stichting Dorpsoverleg Elsendorp
Portfolio Description

Stichting Dorpsoverleg Elsendorp (SDE) bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich op allerlei fronten inzetten voor de belangen van Elsendorp en haar inwoners. Het Dorpsoverleg organiseert overleg tussen alle Elsendorpers. Daarnaast vertegenwoordigt het Dorpsoverleg de belangen van Elsendorp bij de gemeente (Gemert – Bakel) en bij andere instanties. Het Dorpsoverleg zet zich in voor het dorp als geheel, niet voor individuele vragen (bron: http://www.elsendorp-online.nl).

Naast het bestuur zijn er 7 commissies actief. Er wordt nagedacht en gesproken over nieuwe activiteiten, zoals duurzame energie en glasvezel. Deze nieuwe activiteiten plus het feit dat de commissie ‘Zorg op maat’ een heroverweging wil van de samenwerking met de belangrijkste zorgverlener in de gemeenschap vormden voor het bestuur van SDE aanleiding te onderzoeken en te overwegen of en zo ja hoe een nieuwe structuur de strategische keuzes van SDE vorm kan geven.

In die zoektocht heeft Coopnet een begeleidingstraject voor het bestuur uitgezet en tijdens diverse sessies gewerkt aan bewustwording van de dorpsraad als onderneming.
Hoe kunnen de inwoners van Elsendorp gestimuleerd worden gezamenlijk activiteiten te blijven ondernemen die bijdragen aan de sociale samenhang en leefbaarheid in het dorp en welke rol kan de oprichting van een of meerdere nieuwe structuren hierin spelen? Bij Coopnet gaan we er hierbij van uit dat de structuur volgend is aan de strategische keuzes. Doel van het plan van aanpak (PvA) is inzicht en tijdlijn helder te krijgen voor een nieuwe op te zetten toekomstbestendige structuur voor behoud en verbetering van de leefbaarheid in Elsendorp.

Belangrijk is ook om plezier in het project te brengen. Maak er een feestje van. Hiermee creëer je de juiste energie voor nieuwe ideeën en verbindingen en wordt het iets waar mensen onderdeel van uit willen maken.

Willy Donkers
Elsendorp groeit naar een dorpscoöperatie.

We gedragen ons als coöperatie, maar zijn het nog niet! Een voorbeeld is de zorg, die we al vanaf 2007 zelf organiseren. Coopnet is ons klankbord in dit proces. Zij hebben de ervaring en deskundigheid in deze trajecten om samen met de werkgroep en de inwoners te groeien naar een Pater van den Elsen-dorp.

Portfolio Details
  • Project datum 02-Mar-16
  • Category: projecten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *