Over Coopnet

Coopnet is ontstaan uit het samengaan van een tweetal initiatieven. Enerzijds Stichting ICC Kasteel Gemert opgericht in 2009 met als doel opleidingen voor bestuurders en werknemers van (buitenlandse) coöperaties te starten. En anderzijds Co-operactief, een bureau voor advies en begeleiding van (startende) coöperaties. In 2012 hebben de mensen achter beide initiatieven elkaar gevonden en de coöperatie Coopnet u.a. opgericht. Coopnet, een thuis voor coöperaties.

Wie zijn wij?

Coopnet is opgericht door twaalf personen. Zij zijn de initiatiefnemers en leden van de coöperatie. Ieder met een eigen achtergrond als specialist, adviseur of ondernemer. Wat we met elkaar delen is onze passie voor de coöperatie en het coöperatieve ondernemen.

Bestuur:
Jos van Wegen –  voorzitter
Frits Swinkels  –  penningmeester
Paul van Zantvoort  –  secretaris

Bestuursleden: Ga hier naar de pagina Bestuursleden
Leden: Ga hier naar de Ledenlijst


Coöperatief denken: het gedachtegoed van Coopnet

Coöperatief denken en werken is een al lang bekend fenomeen. Door voor het coöperatief model te kiezen, creëer je een organisatie die in het verlengde van het eigenbelang van de leden zaken mogelijk maakt, die anders niet zouden kunnen.Naast het realiseren van een goed bedrijfsresultaat zijn zaken als verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen leidende principes bij een coöperatie. Daardoor lopen de belangen in de regel meer parallel dan in een aandeelhoudersstructuur. Dit stelt eisen aan de organisatie, de betrokkenheid en kwaliteit van de leden-eigenaren, bestuurders, medewerkers en toezichthouders en aan het proces van besluitvorming.Coopnet vindt het belangrijk dat deze doelgroepen zich bewust zijn van de specifieke kenmerken en vraagstukken van coöperaties en hier bij hun werkzaamheden op een goede manier invulling aan weten te geven.

  • Wat betekent de eigenheid van een coöperatie voor hun dagelijks handelen?
  • Hoe ga je als coöperatie om met je klanten?
  • Hoe ga je om met ethische kwesties in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen?
  • Wat zijn de doelstellingen van je coöperatie en hoe staat het met de (gewenste) invloed van de leden?
  • Hoe bereik je via opleidingen, trainingen en communicatie dat de ledendemocratie optimaal functioneert en de coöperatie functioneert als verlengstuk-onderneming voor de leden?
  • Hoe hou je de solidariteitsgedachte overeind maar geef je toch ruimte aan verschillen (en daarmee aan innovatie)?
  • Coöperatieve organisaties zijn vaak zeer complex. Hoe staat het met de regels en de verantwoordingsrapportages?
  • Wat zij de taken van de bestuurders en wat die van de toezichthouders?

Doelstellingen Coopnet

Wij zijn een open, moderne en dynamische community. Onze missie is mensen en bedrijven helpen bij het verwezenlijken van hun coöperatieve doelen, dromen en ambities. Vanuit deze missie komen we tot de volgende doelstellingen: Voortdurend bouwen aan een slim en sterk netwerk en het delen van kennis rondom coöperatief ondernemen met de daarbijbehorende coöperatieve waarden staan centraal.

Over Coopnet

Coopnet is een netwerkorganisatie zonder winstoogmerk voor startende en bestaande coöperaties en voor coöperatieve initiatieven. Coopnet biedt een thuis voor coöperaties in de vorm van praktische ondersteuning, begeleiding en kennisdeling. Coopnet zet in op begeleiding van startende en bestaande coöperaties met verduurzamingstrajecten.

Onze leden

Lid van onze coöperatie zijn (coöperatieve) ondernemingen, professionals en vrijwilligers.
Wilt u weten wie onze leden zijn?

Bekijk onze leden…

Coöperatief denken

Leer hoe een coöperatie te runnen, er komt (toch) best wat bij kijken!

Bekijk onze coöperatieve projecten…