Adviseurs Coopnet
Ing. Jos van Wegen MAB
adviseur
Jos van Wegen is ervaringsdeskundige in het werken met en opzetten van kleine coöperaties. Een gedreven verbinder en conceptontwikkelaar op gebied van maatschappelijk en coöperatief ondernemen. Hij heeft veel praktische ervaring in het werken met coöperaties. Jos heeft zelf enkele zuivelcoöperaties mee mogen oprichten en ontwikkelen. Hij was een van de vormgevers van de Nederlandse (coöperatieve) melkgeitenhouderij en 20 jaar werkzaam in diverse functies binnen deze sector. Zijn grote passie is het hands-on gezamenlijk ontwikkelen en vormgeven van nieuwe en vernieuwende bottom-up initiatieven. Hij verstaat de taal van coöperatieleden en begrijpt waarom samenwerken leuk en belangrijk is. In 2011 was Jos een van de initiatiefnemers van Coopnet.
  • Linkedin
  • Twitter
Adviseurs Coopnet
Ron van Schaaijk MBA
adviseur
Ron van Schaaijk helpt mensen in beweging te komen. Kernwoorden: bezieling, plezier, inspireren, adviseren en realiseren. Hij is opgeleid als bedrijfseconoom (Universiteit van Tilburg en Nyenrode). Binnen de Rabobank-organisatie was zijn aandacht voornamelijk gericht op de lokale Rabobanken. Directie, management en uitvoerenden met een kritische benadering helpen in beweging krijgen en mee te nemen in een veranderende organisatieomgeving en verdere verbetering van hun (persoonlijke) ambities. Daarbij heeft hij altijd aandacht voor zowel ‘wat’ als ‘hoe’. Ron daagt uit om vanuit verschillende perspectieven naar de zaken te kijken. Hij durft vraagtekens te zetten bij besluiten en komt met alternatieve wegen om het gewenste resultaat te bereiken. Sinds 2012 zet Ron ook zijn kennis en ervaring in voor Agriterra. Sinds voorjaar 2016 is Ron adviseur bij en lid van Coopnet.
  • Linkedin
  • Twitter
Adviseurs Coopnet
Drs. Wiet van Meel
adviseur
Wiet van Meel studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens zijn rechtenstudie werkte hij bij de eerste rechtswinkel van Nederland, de Stichting Juridische EHBO. Vanaf het tweede studiejaar, in 1975, verleende hij zes jaar met vijftig collega-juristen twee dagen per week rechtsbijstand aan de minder bedeelden. Hij specialiseerde zich in arbeids- en ondernemingsrecht en hielp tijdens de ondergang van de Tilburgse textielindustrie arbeiders met het starten van een eigen bedrijf. In 1986 startte hij de stichting DO-IT, die hoogopgeleiden faciliteerde in het toewerken naar functies waar vraag naar was. DO-IT werkte ook internationaal en beschikte op het hoogtepunt over ruim veertig medewerkers in twaalf landen. Na een overname in 1991 door de Hogeschool Eindhoven – het latere Fontys Hogescholen – hield DO-IT op te bestaan. Datzelfde jaar startte Van Meel met zijn bedrijf Pontifax. In 2011 was Wiet een van de initiatiefnemers van Coopnet.
  • Linkedin
Adviseurs Coopnet
Dr. Ferna Botter
adviseur
Ferna Botter studeerde in 1980 cum laude af in bedrijfseconomie.
Vanaf die tijd heeft zij zich in haar werk en haar promotieonderzoek diepgaande kennis eigen gemaakt over strategievorming, ondernemer-schap en marketing van coöperaties en zogenoemde maatschappelijke ondernemingen als bijvoorbeeld zorgorganisaties en woningcorporaties. Voor Coopnet zet zij die kennis in als adviseur en docent. Ferna werkte na haar afstuderen ruim 20 jaar bij Rabobank Nederland waar zij diverse functies vervulde, allemaal met een beleidsmatig of strategisch karakter. Haar laatste functie daar was Adviseur Strategie bij de Stafgroep Strategie. Daarna heeft zij zich gevestigd als zelfstandig adviseur en docent. In december 2010 promoveerde zij aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift getiteld Maatschappelijke ondernemingen – Naar een andere benadering van maatschappelijk ondernemen (2010, Eburon). Speciaal voor Coopnet ontwikkelde Ferna de cursus ‘Marketing en Coöperatie’, die zij ook zelf geeft.
  • Linkedin
Adviseurs Coopnet
Harry Arkesteijn
adviseur
Harry Arkesteijn is een ervaren adviseur en opleider. Opgeleid als theoloog en econoom (Universiteit van Tilburg). Hij heeft nagenoeg zijn hele werkzame leven in en met coöperaties gewerkt in diverse functies. Dit varieert van het zelf geven van opleidingen tot strategisch advies. Ook nu is hij vaak betrokken bij het opzetten en verder ontwikkelen van coöperaties in Nederland maar ook in opkomende landen. Bij hem staat centraal het bevorderen van een coöperatieve attitude die hoort bij een coöperatie. Hij is een intelligent, betrokken en onderhoudend persoon. Harry is goed in staat om in groepen op een interactieve manier complexe onderwerpen bij de kop te pakken. Als dagvoorzitter kan hij een bijeenkomst in goede banen leiden en tegelijkertijd de discussie op een prikkelende manier verlevendigen.
  • Linkedin
Adviseurs Coopnet
Dennis Hoefnagel MB FB
adviseur
Dennis Hoefnagel is een ondernemende belastingadviseur. Hij is als partner/ belastingadviseur werkzaam bij HLB Van Daal & Partners. Via agrarische ondernemers kwam hij al in het begin van zijn carrière in contact gekomen met coöperaties. Na een (hernieuwde) kennismaking heeft hij de coöperatie “ontdekt” als ideaal samenwerkingsverband van ondernemers. De coöperatie is definitief terug van weggeweest. Een van zijn bijzondere aandachtsgebieden naast coöperaties is duurzaamheid. Met nieuwe ideeën over verduurzaming in relatie tot fiscaliteit kunnen ontwikkelingen versneld worden. Dit is een van de redenen waarom Dennis als bestuurslid betrokken is bij Energie-coöperatie in Uden. Daarnaast is Dennis bestuurslid, adviseur van diverse stichtingen en verenigingen, waaronder Stichting Gemert-Bakel Toerisme & Recreatie.
  • Linkedin
Adviseurs Coopnet
Frits Swinkels
adviseur
Frits Swinkels heeft ervaring als auditor, organisatie-adviseur, projectmanager en lijnmanager. Opgeleid als Bedrijfskundige, Bestuurlijk Informatiekundige en register-accountant. In zijn werk altijd geïnteresseerd in de wijze waarop mensen samenwerken en hoe veranderingsprocessen verlopen binnen organisaties. Hij is betrokken geweest bij meerdere initiatieven op coöperatief gebied zoals het opzetten van een nieuwe coöperatie door zorgverleners, buurtcoöperaties, agri-coöperaties. Altijd inspirerend om te zoeken naar de reden waarom mensen samenwerken, hoe open gesproken kan worden over mogelijke voordelen, over valkuilen, over een goede balans binnen de organisatie. Frits is overtuigd van de kracht van coöperaties gericht op lokale samenwerking, maar weet ook dat daar wel hard en intelligent aan moet worden gewerkt, bij voortduring. Binnen Coopnet is Frits naast adviseur ook voorzitter van de raad van commissarissen.
  • Linkedin
  • Twitter